dimarts, 10 de gener de 2012

Bilingüisme

És un terme que etimològicament fa referència a l’existència de dues llengües en un individu o un grup social.
Actualment, el bilingüisme és ja un fet habitual en la nostra societat i els col·legis, tenint opinions positives o negatives, uns pensen que es molt important i altres pensen que  no és tant important, que amb una llengua soles tenim prou.
En el meu cas és positiva, per què  és un tema molt important que cal treballar amb els nostres alumnes i amb tota la societat, molts estudis confirmen que és l’única forma d’aconseguir una competència acceptable de la llengua.
En la nostra comunitat es treballen diferents programes en les escoles en els quals trobem:
Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV)
En l’etapa d’Infantil i Primària, el Programa d’Ensenyament en Valencià està pensat per a xiquets i xiquetes valencianoparlants o que viuen en entorns valencianoparlants.

L’idioma que s’utilitza des de l’inici de l’escolarització és el valencià, amb una introducció del castellà, a nivell oral, també des del primer moment, afavorint així que els xiquets i les xiquetes puguen anar desenvolupant un domini formal del valencià, i al mateix temps, puguen assolir un domini equilibrat del castellà, de manera que es puguen assolir els objectius previstos en els decrets de currículum.

En l’etapa primària, i segons els resultats de les distintes avaluacions, els centres docents tenen l’opció d’anar incrementant el número d’àrees impartides en castellà, de manera que es puga garantir el domini equilibrat de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Programa d’Immersió Lingüística (PIL)
En l’etapa d’Infantil i Primària, el Programa d’Immersió Lingüística està pensat per a xiquets i xiquetes no valenciano parlants, o que no viuen en entorns on el valencià és la llengua majoritària de comunicació.

El programa està pensat per a que, a partir de la voluntat manifestada pels pares/mares o tutors, els i les alumnes puguen assolir una competència lingüística en la llengua que no els és habitual.

El Programa d'Immersió Lingüística partix del respecte a la llengua pròpia de l'alumnat. En tot moment es respecta l'expressió espontània de l'alumnat.

En el Programa d'Immersió Lingüística, el castellà, com a àrea i com a llengua d'instrucció, s'incorpora a partir del primer o segon cicle de Primària, segons el context sociolingüístic del centre. El castellà rep un tractament cada vegada més sistemàtic, de manera que els alumnes i les alumnes n’assolixen un domini formal.

Programa d’Incorporació Progressiva (PIP)
En el Programa d’Incorporació Progressiva la llengua base del programa és el castellà. Durant l’etapa Infantil, s’introdueix el valencià a nivell oral, de manera que els i les alumnes entren en contacte en l’altra llengua oficial, que no els és habitual. Açò afavorirà un domini cada vegada més formal del valencià, fins que s’assolisquen els objectius previstos en el currículum per a les dos llengües oficials.

A partir de l’etapa Primària, el PIP suposa la introducció de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura des de 1r de primària, i com a mínim, l’assignatura de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural des de 3r de primària, impartides en valencià.

A través d’una metodologia adequada que preveu l’ensenyament-aprenentatge de continguts curriculars a través d’una segona llengua, es garantix no sols el domini dels continguts curriculars, sinó també la competència lingüística en la segona llengua.


L'Esperanza Aguirre té una fantasia sobre com seria l'escola pública catalana que vol inagurar a Madrid:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada